Adresa prevádzky:  
Tel.:

e-mail:

entro, s.r.o.
Čajakova 15
811 05 Bratislava


02 52494066

entroentro.skNávštevy prijímame výlučne po predbežnej dohode.
Sídlo na Čajakovej ul.15 zabezpečuje len korešpondenčný styk.