Software

Stabilná práca grafických štúdií nie je mysliteľná bez moderných špecializovaných 2D produktov spoločností medzi ktorými vynikajú hlavne Adobe a Corel. Povedzte nám, čo chcete robiť. My Vám povieme, pre aké nástroje sa rozhodnúť.
Hľadáte špičkové sytémy pre 3D grafiku? Vyberte si z produktov dvoch z niekoľkých spoločností, ktoré zastupujeme na slovenskom trhu. DeskArtes a Rhinoceros.

DeskArtes - najrýchlejšia cesta od idey k výrobku

Kvalita konštrukčných vlastností výrobkov je, alebo vo väčšine prípadov - by mala byť - samozrejmosťou. Rozhodnutie spotrebiteľov pre ten, alebo iný výrobok, s väčšinou láme na kvalite dizajnérskeho spracovania. Na tom, ako boli tvorivým tímom odhadnuté záujmy a potreby budúcich používateľov.

Spoločnosť entro prináša pre tvorivé kolektívy rad počítačových technológií, určených na podporu vývojových fáz: konceptuálny dizajn, styling, vizualizácie, výrobu prototypov a rýchlu výrobu prototypov (rapid prototyping), reverse engineering, podporu marketingu, na podporu komunikácie vnútri vývojových tímov a komunikácie týchto týmov s okolím.

K základným riešeniam, ktoré oslovujú ako kolektívy vo veľkých nadnárodných spoločnostiach, tak aj predstaviteľov maličkých dizajnérskych kancelárií, patria programy spoločnosti DeskArtes - popredného hráča na trhu profesionálnych vývojárskych systémov. Podrobnejšie informácie o týchto programoch nájdete v časti, ktorá sa špeciálne a aktuálne venuje iba týmto systémom.

Najznámejšie z týchto systémov sú DeskArtes Industrial Design System (IDS) a DeskArtes DesignExpert. Sú určené na počítačovú podporu tvorby priemyselného dizajnu (CAID), stylingu a vizualizácie. Obsahujú všetky nástroje pre modelovanie a vizualizáciu s jednoducho zvládnuteľným grafickým užívateľským prostredím. Veľmi dôležitá je užívateľská príjemnosť, ktorá bola dosiahnutá vďaka pochopeniu skutočných potrieb dizajnéra a ktorú je vidno na základných princípoch systému. Programy DeskArtes boli vyvinuté v úzkej spolupráci s poprednými fínskymi priemyselnými dizajnérmi.
Aj jeden, aj druhý z menovaných programov poskytuje priame prepojenie medzi výtvarným návrhom a výrobou. Umožňuje rýchly návrh výrobkov, okamžitú prezentáciu nápadov, šetrí čas a znižuje náklady na výrobu modelov a prototypov. Urobte náčrt výrobku, vizualizujte ho, urobte potrebné zmeny a doplňte detaily, definujte materiály a farby a vytvorte fotorealistický obraz výrobku vrátane skutočných tieňov a zrkadlových reflexov.

DeskArtes je koncipovaný tak, aby od užívateľa neboli vyžadované takmer žiadne vedomosti o výpočtovej technike a aby práca s ním bola pre dizajnéra prirodzená. Dizajnér sa môže sústrediť na tvorivé aspekty návrhu a nie na podráždené a neproduktívne manipulovanie s geometrickými parametrami modelu.

V programoch DeskArtes sú stále viac posilňované funkcie, potrebné pre reálnu prípravu výroby - simulácie, výrobu prototypov, výmenu grafických informácií. Zoznámte sa so základným prehľadom funkcií. Zaujíma Vás, aké výhody prinesie tento software pre Vaše podnikanie? Chcete vedieť niečo o histórii tohoto programu? Chcete vedieť, komu už prináša peniaze v tvrdom konkurenčnom boji? Aký potrebujete počítač? Odpovediam na tieto otázky sa venuje špecializovaná podstránka.

Rhinoceros

Roberta McNeela, zakladateľa firmy Robert McNeel & Associates z amerického Seattle sme sa na počiatku našej spolupráce v r.1996 opýtali, čo bolo na začiatku rozhodnutia vyvinúť tento dnes populárny nástroj?

"Naša firma je jedným z najväčších predajcov programov AutoCAD na severozápade USA. Pretože tento inak dobrý program nezodpovedal potrebám vytvárania objektov s voľnými tvarmi a zložitými povrchmi, rozhodli sme sa takýto program, ako doplnok pre užívateľov AutoCADu, alebo iných technicky zameraných CAD systémov, vyvinúť."

Dnes je na svete program Rhinoceros, verzia 5, určený na voľné modelovanie 3D modelov pomocou NURBS povrchov. Podstatne rozširuje možnosti užívateľov CAD systémov a vizualizačných balíkov, do ktorých je možné prenášať modely zo systému Rhinoceros a ďalej ich tam spracovávať. Dosiahnutie prijateľného výsledku je podstatne rýchlejšie, ako iba pri použití často krkolomných postupov na rýdzo technicky zameraných CAD programoch.

Rhinoceros - základné črty

Program bol vyvinutý pre počítače s operačným systémom Windows na platforme Intel a na iné platformy nebude v skorej dobe portovaný. Dosahuje rýchle vykresľovanie grafiky aj na pomalších počítačoch. Užívateľské rozhranie je blízke užívateľom Windowsu, aj užívateľom AutoCADu. Dá sa prispôsobovať, vrátane tvorby vlastných ikon.

Základnými geometrickými prvkami sú: body, krivky, plochy (a vystrihnuté plochy), telesá a uzavreté telesá, 3D krivky (čiara, kľukatá čiara, kružnica, elipsa, oblúk, obdĺžnik, skrutkovnica, špirála, kužeľ), TrueType text, interpolácia bodov, skica od ruky. V práci môžete používať aj 3D krivky získané z plôch: prienik, obrys, prierez, hranicu, horizont, reflexiu, spojnicu, prechod, projekciu a skicu od ruky.

3D krivky môžete upravovať pomocou radu nástrojov: úpravami riadiacich bodov a dotyčníc, vyhladzovaním, sploštením, pridávaním nových uzlov alebo ich odstránením. Voľné plochy môžete vytvárať niekoľkými spôsobmi: z 3 alebo 4 bodov (kriviek), z rovinných kriviek, vytláčaním, poťahovaním, šablónovaním po trase, rotáciou, zaobľovaním, záplatovaním, rezom, a ako True Type text. Jedným zo spôsobov tvorby plôch je aj 3D digitalizácia (podporované sú 3D digitizéry Microscribe 3D a FARO Space Arm).Taktiež môžete jednoducho vytvoriť obdĺžnik a priamkovú plochu. Editácia voľných plôch má tiež niekoľko nástrojov: riadiace body, zvýšenie stupňa plochy, pridanie a odstránenie uzlov, zaobľovanie plôch a Booleovské operácie.

Po vytvorení plôch nasleduje tvorba telies: hranol, guľa, valec, kužeľ, potrubie, elipsoid, anuloid, vytlačenie rovinnej krivky a plochy (extrude surface), automatické uzatvorenie otvorených koncov telesa, spájanie plôch - a ko v predchádzajúcich prípadoch, aj TrueType text. Pomocou Booleovských operácii môžete telesá ďalej upravovať. Telesá (pre ktoré je charakteristická ohraničenosť povrchmi) môžete konvertovať do polygónov. Takáto reprezentácia je nutná pre niektoré animačné a vizualizačné programové nástroje.

Pri modelovaní poskytuje Rhinoceros rad konštrukčných pomôcok: uchopenie geometrických častí objektov a mriežky, konštrukčné roviny, umiestnenie bitmapy do pozadia. Pripraviť si môžete vlastnú knižnicu prvkov. Program podporuje operácie pri tvorbe výkresovej dokumentácie, ak je to pre Vás výhodnejšie, výkresy dokončíte v inom CAD programe. Jednotlivé časti obrazovky môžete preniesť aj do programov rodiny Microsoft Office a spracovať tam sprievodnú dokumentáciu.

Rhinoceros má základné možnosti renderingu: rýchle tieňovanie v reálnom čase, tieňovanie vrátane materiálov, tieňov a textúr.

Na fotorealistické zobrazenie môžete použiť voliteľný program Flamingo, ktorý sa po inštalácii spúšťa priamo z prostredia programu Rhinoceros. Ďalšou možnosťou - hlavne pre zložitejšie scenérie s použitím denného svetla, je program iného výrobcu - MaxwellRender, ktorý sa taktiež ovláda priamo z prostredia Rhinoceros. Prípadne môžete exportovať model do externého vizualizačného programu (napríklad 3DMax, DeskArtes Visualizer) - vďaka bohatej zostave výmenných dátových formátov (DWG, DXF, 3DS, LWO, IGES, STL, OBJ, SAT, CSV, X_T, AI, RIB, POV, UDO, VRML, BMP, TGA, JPG) si určite vyberiete. Niektoré vizualizačné programy dokonca podporujú interný dátový formát programu Rhinoceros.

Pre svoju nenáročnosť si našiel Rhinoceros miesto v malých dizajnérskych štúdiách, architektúre, záhradnej architektúre, tvorbe animácií a reklamy, ako prvý krok k výuke veľkých modelovacích programov. Dnes sa dodáva už vo verzii 5. V základnej zostave balíka Rhinoceros sa nachádza inštalačný DVD disk, ktorý obsahuje aj českú mutáciu programu. Na disku je aj príručka užívateľa. Navyše si môžete vybrať Kurz výuky pre užívateľa programu Rhinoceros.

Rovnako, ako k ostatným dodávaným programom, entro poskytuje aj pre záujemcov o prácu s programom Rhinoceros školenia a výukové kurzy. Dbáme o rýchlu návratnosť Vašej investície.

Programu Rhinoceros sa podrobnejšie venuje špecializovaná podstránka

...a viete ako na to