Zariadenia

V roku 1992 sa spoločnosť entro stala priamy autorizovaným dealerom americkej spoločnosti CalComp - popredného výrobcu grafických periférnych zariadení. Pokrýval najširšie spektrum grafických výrobkov - špeciálnych monitorov, grafických a digitalizačných tabletov, veľkoformátových scanerov, plotrov a veľkoformátových tlačiarní.
Chýbajúce zariadenia sme dopĺňali produktami iných popredných firiem, preto nás ukončenie výroby zariadení spoločnosťou CalComp koncom 90-tych rokov nazastihlo nepripravených. Našou filozofiou vždy bolo poskytnúť zákazníkovi to, čo najviac zodpovedalo jeho potrebám.

V dnešnej dobe je portfólio produktov pre počítačovú grafiku podstatne širšie. Sú to: grafické pracovné stanice, plotre, tablety a spotrebný materiál pre tieto zariadenia.

grafické pracovné stanice

Na rozdiel od nedávnej minulosti je dnes väčšina programových prostriedkov pre 3D dizajn dostupná aj na výkonných počítačoch s OS Windows.

plotre

Pri veľkoformátovej tlači (plotrovaní) prevládli technológie s využitím atramentov. V závislosti od toho, či ploter potrebujete na technickú dokumentáciu, na tlač vizualizácií, alebo na vysokokvalitnú tlač reklamných materiálov vo fotografickej kvalite, navrhneme najvhodnejšie riešenie. Je pravdepodobné, že dnes pôjde o výrobky značiek ENCAD alebo HP.
Naši starí zákazníci ocenia, že naďalej máme pre ich spokojnosť pripravený originálny spotrebný materiál spoločnosti CalComp.

rezacie a gravírovacie plotre, modelovacie frézy

Tvorba reklamnej grafiky je dnes zvyčajne zavŕšená na rezacích plotroch. Ak uvažujete o rezaní samolepiacich fólií ako o podnikateľskej činnosti s rýchlou návratnosťou, pomôžeme Vám vybrať si medzi výkonnými zariadeniami.

vstupné zariadenia

Každá aplikácia si vyžaduje iné vstupné zariadenia.

Pri spracovaní mapových podkladov sa najčastejšie využívajú veľkoformátové skenery (monochromatické alebo farebné), ktoré umožňujú rýchle spracovanie existujúcih geometrických podkladov, ich archiváciu alebo priame kopírovanie a po vektorizácii aj použitie pre digitálne spracovanie.

V niektorých prípadoch býva výhodnejšia priama digitalizácia. Vybrať si môžete podľa potreby zo širokého spektra digitalizačných tabletov rôznej presnosti a veľkosti (od formátov A3 až po A0+), s bohatým doplnkovým vybavením: podsvietené pracovné plochy, motorizované jednotky, bohatá zostava digitalizačných pukov a lúp.

Spracovanie grafických podkladov pre reklamnú, obchodnú a rodinnú grafiku má iné potreby. Použiť môžete digitálny fotoaparát. Ak podklady už existujú na inom plošnom nosiči (papier, diapozitív), vyberte si maloformátový (A4, A3) plošný skener pre snímanie odrazových predlôh alebo skener na snímanie diapozitívov.

Pri digitálnej retuši zosnímaných predlôh, ale aj pri vlastnej grafickej tvorbe nemôžete zabudnúť na grafické tablety s tlakovo citlivými perami.

Na snímanie priestorových predmetov a ich 3D-digitalizáciu boli vyvinuté špeciálne technológie.Digitalizácia trojrozmerných predmetov

Problematika skenovania trojrozmerných modelov má dlhú históriu. Stále väčšie využívanie výpočtovej techniky pri vývoji nebolo rovnomerné a tie časti tvorivého procesu, v ktorých k nemu došlo neskôr, začali brzdiť vývojový cyklus. Dizajn dielcov veľmi zložitých tvarov patril medzi ne. V niektorých prípadoch je vytvorenie fyzického modelu rýchlejšie klasickým ručným spôsobom, ako pomocou počítačových systémov. Klasický sadrový alebo drevený model ale v modernom výrobnom podniku nemôže byť akceptovaný ako produkt práce dizajnéra. Konštruktéri a technológovia potrebujú presný digitálny popis výrobku, alebo konkrétneho dielca.
Pre potreby popredných podnikov tak vznikli nákladné a veľmi presné mechanické a neskôr aj bezkontaktné laserové skenery. Umožnili z hotového modelu, alebo z hotového výrobku (často výrobku konkurencie) relatívne rýchlo vytvoriť virtuálny počítačový model. Prepracované programové vybavenie umožnilo prakticky automaticky popísať zložité tvary výrobku. Digitalizácia povrchových tvarov sa tak podobala skenovaniu predlôh, iba s tým rozdielom, že prebiehala v trojrozmernom priestore (3D). Takéto zariadenia začali nazývať 3D skener. Široké využitie však nemohli nájsť. Ich cena bola príliš vysoká.

Na inom princípe - optickom pracuje digitalizačný systém ATOS. Fotogrammetria, ktorú využíva, je vhodná pri práci s veľkými objektami.

Na jednoduché, ale pritom presné zariadenie do každej dizajnérskej dielne sa čakalo celé roky. Objavil sa stolový 3D skener - digitizér MicroScribe-3D. Cieľom tvorcu zariadení MicroScribe-3D, americkej firmy Immerson, bolo poskytnúť širokému spektru užívateľov (počínajúc grafikmi a animátormi, končiac dizajnérmi a konštruktérmi) cenovo veľmi efektívne a univerzálne 3D digitalizačné zariadenie. Prístroj, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako "hobby" výrobok, patriaci skôr domov na Váš stôl, sa svojou výkonnosťou blíži presným priemyselným prístrojom. Pre vytvorenie digitálneho popisu trojrozmerného predmetu pomocou tohoto prístroja je nutná aktívna činnosť človeka. Preto sa pri ňom zvyčajne používa názov 3D digitizér.

Digitizér MicroScribe-3D umožňuje vytvoriť detailné počítačové modely, a to jednoduchým mechanickým sledovaním tvarových línií fyzického modelu. Digitalizačný proces je ľahký, presný a rýchly. MicroScribe-3D je ideálnym nástrojom pre animátorov, dizajnérov, vývojárov video hier, architektov a každého, kto pracuje v 3D.
Konštrukcia digitizéru MicroScribe pôsobí veľmi kompaktným dojmom. V jeho konštrukcii sú použité kvalitné a presné komponenty. Pre jednotlivé pohyblivé časti bol zvolený ľahký grafitový materiál a pre kryt prístroja sú použité presné hliníkové odliatky. Pohyblivé časti využívajú optické senzory, ktoré presne snímajú polohu týchto častí. Sú pritom odolné proti rušeniu. MicroScribe je možné veľmi ľahko nastaviť a použiť pre rôzne aplikácie v 3D. Mechanická ruka je dôkladne vyvážená, aby sa ňou dalo ľahko manipulovať. MicroScribe pracuje s fyzickými objektmi akéhokoľvek tvaru, rozmeru a materiálu. Sada kontaktných hrotov obsahuje kontaktné čidlá na kovové materiály, ale aj mäkké okrúhle hroty, určené napríklad na digitalizáciu ľudského tela.

Jednou z výhod zariadenia je možnosť použitia so širokou škálou programových prostriedkov. Digitizér je vybavený digitalizačným programom, ktorý zabezpečuje predspracovanie zosnímaných dát. K dispozícii sú ovládače k rôznym programovým systémom. Niektoré progresívne programy, vyvinuté špeciálne pre priemyselných dizajnérov, ako napríklad DeskArtes IDS, obsahujú podporu snímania priestorových súradníc objektu priamo pri vytváraní modelu. Zosnímané body, polygóny a krivky sa tak stávajú základnými geometrickými prvkami digitalizovaného predmetu, ktorý sa v počítačovom systéme správa už tak, ako by bol priamo v ňom vytvorený.

Digitalizované dáta, ktoré získavajú podobu virtuálneho modelu, môžu byť uložené v jednom zo známych dátových formátov (IGES, DXF, VDA-FS a i). Použiť sa potom môžu vo všetkých štádiách počítačom podporovanej výroby. Okrem digitalizácie môže byť MicroScribe použitý aj na iné, príbuzné úlohy: ako 3D myš k dynamickému riadeniu pohľadov alebo k definovaniu animácie v reálnom čase.
MicroScribe môže byť pripojený k počítaču cez rozhranie USB. Pracuje s počítačmi, na ktorých je nainštalovaný operačný systém Windows alebo s počítačmi MacIntosh a Silicon Graphics. MicroScribe-3D sa vyrába v niekoľkých variantách. Podporujú presnosť od 0,23 mm po 0,43 mm v akčnej meracej zóne vymedzenej priestorovou guľou priemeru 1,27 metra, alebo 1,67 metra.
Nehľadajte vyčerpávajúce odpovede na týchto stránkach. Vhodné riešenie odporučíme pri konzultácii s Vami.


...a viete ako na to