Pracoviská a služby pre dizajnérov

Moderné chápanie úloh dizajnérskeho pracoviska vychádza z významnej úlohy dizajnu pri koncipovaní nielen nového výrobku, ale aj formovaní nového, zdravého spôsobu života. Dizajnér sa nachádza v centre vývojového procesu a spolupracuje s odborníkmi z marketingu, z konštrukcie a technologického vývoja, so špecialistami na reklamu a obchod. Jednotlivé stupne procesu dizajnu sa formálne dajú oddeliť podľa charakteru vykonávaných úloh.

Rad dizajnérskych úloh aj v epoche masívneho využívania výpočtovej techniky je vhodné spracovať s použitím klasických ručných metód. Pri vstupe do výrobných fáz bude aj v takom prípade nutná "virtualizácia". Svoje miesto vtedy zohrá 3D digitalizácia a skanovanie. Bohaté uplatnenie má aj pri tzv. reverznom inžinierstve.

Väčšina úloh vývoja nových výrobkov je dnes realizovateľná vďaka výkonným počítačovým metódam. Programy pre 3D modelovanie podporujú všetky fázy dizajnu od spracovania konceptu, cez styling, simulovanie až po spracovanie výrobnej dokumentácie.

Práca priemyselného dizajnu je všade úzko prepojená na grafický dizajn. Spracovanie plošných predlôh sa stretáva vo všetkých etapách priemyselného dizajnu. V našich komplexných riešeniach podporujeme nielen 3-rozmerný priestor, ale aj o rozmer menej: 2D.

Jednou z posledných fáz, kde sa dá práca dizajnéra a celého vývojového tímu overiť pred spustením finálnej výroby, je výroba prototypov. Najnovšie metódy rýchlej výroby prototypov umožňujú vyrobiť prototyp veľmi rýchlo priamo na základe počítačových dát.

Hľadáte optimálne riešenie? entro je tu pre Vás.

Spolupracujeme so slovenskými priemyselnými dizajnérmi už od roku 1992. Postupne sme rozšírili spoluprácu aj na dizajnérov, pracovníkov vývoja a tvorivých pracovníkov z oblasti produktového dizajnu, textilného dizajnu, interiérového a nábytkového dizajnu a samozrejme grafického dizajnu aj v okolitých krajinách. Toto nám umožnilo podrobne spoznať potreby našich zákazníkov.

Okrem priamych dodávok programov, technických zariadení a ucelených pracovísk zabezpečujeme pre vývojových a tvorivých pracovníkov široký rad služieb:

 • poradenstvo
 • školenia
 • prenájom pracovísk
 • spracovanie pilotných projektov

  Pokiaľ sa ukáže pre zákazníka výhodnejšia spolupráca na krátkodobých projektoch - poskytujeme:

 • virtuálne modelovanie
 • počítačovú vizualizáciu a tlač
 • tvorbu prezentačných animácií
 • tvorbu marketingových materiálov pre pripravované výrobky
 • spracovanie a opravu modelov pre rýchlu výrobu prototypov
 • rýchlu výrobu prototypov na zariadeniach FDM a stereolitografie


  ...a viete ako na to